Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do Złobka Niezapomoinajka

Drodzy Rodzice, w związku z wejściem w życie ustawy o Rodzinnym Kapitale
Opiekuńczym jako podmiot prowadzący żłobek zobowiązani jesteśmy do
poinformowania Państwa co następuje:

Do 14 stycznia 2022.
Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką
opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia
2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, klub dziecięcy lub
zatrudniającemu opiekuna następujących danych:

 • numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w
  przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
 • daty urodzenia rodziców
 • numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w
  przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te
  uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci
  objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu
  odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy

O dalszych krokach Dyrekcja będzie informowała po Nowym Roku. Proszę o
obserwowanie naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdą Państwo pod
poniższym linkiem:

https://lexedu.pl/aktualnosci/400-plus-na-dziecko-w-zlobku-od-2022-dofinansowanie-na-objecie-dziecka-opieka-zlobkowa/?fbclid=IwAR0yB3HVAoLVsqLUjgK9W5_B3pepwpNZAB5MDYWORoaTAxAvbCjFaCmb_XE