Oferta przedszkole

 

Integracyjne grupy przedszkolne w ramach opłaty oferują swoim podopiecznym:

1.Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN

2.Duży ogród z dwoma placami zabaw dostosowanymi do wieku dzieci.

3.Bezpłatną dogoterapię , zajęcia z lepienia gliną, rytmikę, gimnastykę korekcyjną.

4.Poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie logopedy również dla dzieci bez orzeczeń o niepełnosprawności lub potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

5. Zajęcia sensoryczne z sensoplastyką.

6.Dodatkowe atrakcje (teatrzyki, wycieczki edukacyjne, spacery)

7.Zajęcia metodą projektów.

8.Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek

9.Przedszkole czynne w godzinach od 6 do 17.

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 950 zł plus 17zł/dzień za wyżywienie.. Opłata naliczana jest przez przedszkole na podstawie zgłoszonych nieobecności i płatna do 5 dnia każdego miesiąca. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty stałej.

 

Oferta specjalna dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i o specyficznych potrzebach edukacyjnych:

1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -bezpłatne od chwili wydania orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do zakończenia edukacji w przedszkolu.

2.Terapia ręki i Trening Umiejętności Społecznych

3.Dogoterapia

4.Logopedia

5.Wsparcie psychologa dla rodziców i dzieci

6.Zajęcia rewalidacyjne

7.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola – wersja MS Word

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola – wersja PDF

Jeśli chcesz zapisać do nas swoje dziecko lub dołączyć do Drużyny Niezapominajki, jako Nauczyciel lub Terapeuta, zgłoś się do nas!

Kontakt

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Niezapominajka

Janina Majchrzak

ul. Niepodległości 57/1,73-110 Stargardzie

tel. +48 531 569 332

e-mail: niezapominajkabiuroadm@gmail.com