Oferta żłobek

 

Niepubliczny Integracyjny Żłobek Niezapominajka oferuje opiekę nad dziećmi od 1 do 3 roku życia w godzinach od 6.00 do 17.00.

Celem naszego żłobka jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, gdzie w warunkach zbliżonych do domowej atmosfery dzieci będą rozwijały swoje zdolności i umiejętności społeczne.

 

Wspomagamy rozwój dziecka poprzez:

1.Zabawy tematyczne w kącikach tematycznych.

2.Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych( proszę, dziękuję, dzień dobry)

3.Zabawy konstrukcyjne i twórcze (rysowanie kredkami, malowanie farbami, formowanie z papieru, waty itp., budowanie z klocków.

4.Zajęcia ruchowe i gimnastyczne (plac zabaw, zabawy w grupach)

5.Zajęcia umuzykalniające (zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie odgłosów natury, zagadki muzyczne)

6.Zajęcia rozwijające procesy poznawcze, mowę i myślenie.

Wykształcona kadra pedagogiczna ukierunkowana jest na indywidualne podejście do każdego dziecka wg jego potrzeb rozwojowych.

Opłata stała w wys.1500 zł plus 17zł/dzien za wyżywienie(bez Stargardzkiej Karty Mieszkańca).

Opłata stała może być obniżona na podstawie Stargardzkiej Karty Mieszkańca o dotację z miasta Stargard w wys. 350 zł, oraz o dofinansowanie z ZUS w wys. 400 zł.

Opłata naliczana jest na podstawie zgłoszonych nieobecności i płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – wersja MS Word

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – wersja PDF

 

Kontakt:

Niepubliczny Integracyjny  Żłobek Niezapominajka

Zuzanna Kozieradzka

Niepodległości 59/3 – 4, 73-110 Stargardzie

tel. +48 531 569 332

e-mail: zlobek@niezapominajka-stargard.pl