REKRUTACJA 2024/2025 ŻŁOBEK – WOLNE MIEJSCA

REKRUTACJA 2024/2025 ŻŁOBEK

Drodzy Rodzice

Dzieci przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń na podstawie Karty Zgłoszeniowej złożonej w dniu 1 marca od godz. 8.00 w biurze Dyrekcji PRZEDSZKOLA NIEZAPOMINAJKA (ul. Niepodległości 57/1)

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest ukończony 1 rok życia w dniu 1 września. Istnieje możliwość zapisania od 1 września młodszego dziecka co wiązać się będzie z opłacaniem opłaty stałej do momentu ukończenia 1 roku życia przez dziecko oraz przyjścia do żłobka.

W dniu składania Karty Zgłoszeniowej prosimy o posiadanie przy sobie dowodu osobistego w celu podpisania umowy.

Do żłobka przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 2022 i 2023.

Koszty ŻŁOBKA

Opłata stała w wys.1500 zł plus 19 zł/dzień za wyżywienie(bez Stargardzkiej Karty Mieszkańca)

Opłata stała może być obniżona na podstawie Stargardzkiej Karty Mieszkańca o dotację z miasta Stargard w wys. 350 zł, oraz o dofinansowanie z ZUS w wys. 400 zł.

Pozostałych inf. udzielamy na miejscu lub pod nr tel.531569332

Do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – wersja MS Word

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – wersja PDF